hovno

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Alchymie recepty

Název a Ikona Typ výrobku Složení

Elixir of Lion's Strength
 
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Silverleaf + 1x EarthrootMinor Healing Potion
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Silverleaf + 1x Peacebloom


Elixir of Minor Defense
Lektvar 1x Empty Vial + 2x Silverleaf


Weak Troll's Blood Potion
Lektvar 1x Empty Vial + 2x Earthroot + 1x Peacebloom


Minor Mana Potion
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Silverleaf + 1x Mageroyal


Minor Rejuvenation Potion
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Peacebloom + 2x Mageroyal


Blackmouth Oil
Přísada 1x Empty Vial + 1x Oily Blackmouth


Elixir of Minor Agility
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Silverleaf + 1x Swiftthistle


Discolored Healing Potion
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Discolored Worg Heart + 1x Peacebloom


Elixir of Minor Fortitude
Lektvar 1x Empty Vial + 2x Earthroot + 1x Peacebloom

Lesser Healing Potion
Lektvar 1x Minor Healing Potionl + 1x Briarthorn

Rage Potion
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Sharp Claw + 1x Briarthorn


Swiftness Potion
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Briarthorn + 1x Swiftthistle


Elixir of Tongues
Lektvar 1x Empty Vial + 2x Earthroot + 2x Mageroyal


Elixir of Wisdom
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Mageroyal + 1x Briarthorn


Elixir of Giant Growth
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Deviate Fish + 1x Earthroot

Elixir of Water Breathing
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Stranglekelp + 2x Blackmouth Oil


Swim Speed Potion
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Blackmouth Oil + 1x Swiftthistle


Holy Protection Potion
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Bruiseweed + 1x Swiftthistle


Healing Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Briarthorn + 1x Bruiseweed


Minor Magic Resistance Potion
Lektvar 1x Empty Vial + 3x Mageroyal + 1x Wild Steelbloom

Elixir of Poison Resistance
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Large Venom Sac + 1x Bruiseweed


Lesser Mana Potion
Lektvar 1x Empty Vial + 1x Stranglekelp + 1x Mageroyal


Strong Troll's Blood Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Briarthorn + 1x Bruiseweed


Fire Oil
Přísada 1x Empty Vial + 2x Firefin Snapper


Cowardly Flight Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Kingsblood + 1x Delicate Feather


Elixir of Defense
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Stranglekelp + 1x Wild Steelbloom


Shadow Protection Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Grave Moss + 1x Kingsblood


Elixir of Firepower
Lektvar 1x Leaded Vial + 2x Fire Oil + 1x Kingsblood


Elixir of Lesser Agility
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Wild Steelbloom + 1x Swiftthistle


Elixir of Ogre's Strength
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Kingsblood + 1x Earthroot


Greather Healing Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Kingsblood + 1x Liferoot


Free Action Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Stranglekelp + 1x Blackmouth Oil


Mana Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Kingsblood + 1x Stranglekelp


Lesser Invisibility Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Wild Steelbloom + 1x Fadeleaf


Shadow Oil
 
Lektvar 1x Leaded Vial + 4x Grave Moss + 4x Fadeleaf


Elixir of Waterwalking
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Liferoot + 1x Blackmouth Oil


Elixir of Fortitude
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Wild Steelbloom + 1x Goldthorn


Great Rage Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Kingsblood + 1x Large Fang


Mighty Troll's Blood Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Bruiseweed + 1x Liferoot

Elixir of Agility
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Goldthorn + 1x Stranglekelp


Frost Protection Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Goldthorn + 1x Wintersbite


Nature Protection Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Liferoot + 1x Stranglekelp


Fire Protection Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Fire Oil + 1x Small Flame Sac


Elixir of Detect Lesser Invisibility
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Fadeleaf+ 1x Khadgar's Whisker


Elixir of Greater Defense
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Wild Steelbloom + 1x Goldthorn

Frost Oil
Lektvar 1x Leaded Vial + 4x Khadgar's Whisker + 2x Wintersbite


Greater Mana Potion
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Khadgar's Whisker + 1x Goldthorn

Oil of Immolation
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Firebloom + 1x Goldthorn


Catseye Elixir
Lektvar 1x Leaded Vial + 1x Fadeleaf + 1x Goldthorn


Goblin Rocket Fuel
Přísada 1x Leaded Vial + 1x Volatile Rum + 1x Firebloom


Magic Resistance Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Purple Lotus + 1x Khadgar's Whisker


Restorative Elixir
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Goldthorn + 1x Elemental Earth


Superior Healing Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Khadgar's Whisker + 1x Sungrass


Lesser Stoneshield Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Mithril Ore + 1x Goldthorn


Transmute: Mithril to Truesilver
Zboží 1x Mithril Bar

Transmute: Iron to Gold
Zboží 1x Iron Bar


Philosopher's Stone
Zboží 4x Iron Bar + 1x Black Vitriol + 4x Purple Lotus + 4x Firebloom

Wildvine Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Wildvine + 1x Purple Lotus


Dreamless Sleep Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 3x Purple Lotus

Elixir of Detect Undead
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Arthas' Tears


Stonescale Oil
Přísada 1x Leaded Vial + 1x Stonescale Eel


Elixir of Greater Intellect
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Blindweed + 1x Khadgar's Whisker


Invisibility Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Sungrass + 1x Ghost Mushroom

Arcane Elixir
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Blindweed + 1x Goldthorn


Elixir of Dream Vision
Lektvar 1x Crystal Vial + 3x Purple Lotus

Elixir of Greater Agility
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Sungrass + 1x Goldthorn

Gift of Arthas
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Blindweed + 1x Arthas' Tears


Ghost Dye
Lektvar 1x Crystal Vial + 2x Ghost Mushroom + 1x Purple Dye


Elixir of Giants
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Gromsblood + 1x Sungrass


Elixir of Detect Demon
Lektvar 1x Crystal Vial + 2x Gromsblood


Elixir of Demonslaying
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Ghost Mushroom + 1x Gromsblood


Elixir of Shadow Power
Lektvar 1x Crystal Vial + 3x Ghost Mushroom


Mighty Rage Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 3x Gromsblood


Transmute: Life to Earth
Přísada 1x Living Essence


Transmute: Water to Undeath
Přísada 1x Essence of Water


Transmute: Water to Air
Přísada 1x Essence of Water


Transmute: Undeath to Water
Přísada 1x Essence of Undeath

Transmute: Fire to Earth
Přísada 1x Essence of Fire


Transmute: Earth to Life
Přísada 1x Essence of Earth


Transmute: Earth to Water
Přísada 1x Essence of Earth


Transmute: Air to Fire
Přísada 1x Essence of Air


Superion Mana Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 2x Blindweed + 2x Sungrass


Transmute: Arcanite
Zboží 1x Thorium Bar + 1x Arcane Crystal


Limited Invulnerability Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 2x Blindweed + 1x Ghost Mushroom


Elixir of Superior Defense
Lektvar 1x Crystal Vial + 2x Stonescale Oil + 1x Sungrass


Elixir of the Sages
Lektvar 1x Crystal Vial + 2x Plaguebloom + 1x Dreamfoil

Elixir of Brute Force
Lektvar 1x Crystal Vial + 2x Plaguebloom+ 2x Gromsblood


Major Healing Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Mountain Silversage + 2x Golden Sansam


Elixir of the Mongoose
Lektvar 1x Crystal Vial + 2x Plaguebloom + 2x Mountain Silversage


Greater Stoneshield Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Thorium Ore + 3x Stonescale Oil


Greater Arcane Elixir
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Mountain Silversage + 3x Dreamfoil


Purification Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 2x Plaguebloom + 2x Icecap


Greater Holy Protection Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Dreamfoil + 1x Elemental Air


Greater Shadow Protection Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Dreamfoil + 1x Shadow Oil


Greater Arcane Protection Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Dreamfoil + 1x Dream Dust
Greater Nature Protection Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Dreamfoil + 1x Elemental Earth


Greater Frost Protection Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Dreamfoil + 1x Elemental Water


Greater Fire Protection Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Dreamfoil + 1x Elemental Fire


Major Mana Potion
Lektvar 1x Crystal Vial + 2x Icecap + 3x Dreamfoil


Flask of Chromatic Resistance
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Black Lotus + 10x Mountain Silversage + 30x Icecap


Flask of Supreme Power
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Black Lotus + 10x Mountain Silversage + 30x Dreamfoil


Flask of Distilled Wisdom
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Black Lotus + 10x Icecap + 30x Dreamfoil


Flask of the Titans
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Black Lotus + 10x Stonescale Oil + 30x Gromsblood

Flask of Petrification
Lektvar 1x Crystal Vial + 1x Black Lotus + 10x Mountain Silversage + 30x Stonescale Oil


Alchemist's Stone
??? 8x Essence of Fire + 8x Essence of Earth + 8x Essence of Air + 30x Essence of Water + 8x Living Essence + 2x Black Vitriol + 4x Black Lotus

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.