hovno

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Lokality Květin

Peacebloom

B
arrens, Darkshore, Dun Morogh, Durotar, Elwynn Forest, Loch Modan, Mulgore, Silverpine Forest
Skill: 1

Silverleaf

Barrens, Darkshore, Dun Morogh, Durotar, Elwynn Forest, Loch Modan, Mulgore, Silverpine Forest, Teldrassil, Tirisfal Glades, Westfall
Skill: 1

Earthroot

Barrens, Darkshore, Dun Morogh, Durotar, Elwynn Forest, Loch Modan, Mulgore, Silverpine Forest, Redridge Mountains, Teldrassil, Tirisfal Glades, Wailing Caverns, Westfall
Skill: 15

Mageroyal

Ashenvale, Barrens, Darkshore, Durotar, Duskwood, Hillsbrad Foothills, Loch Modan, Redridge Mountains, Silverpine Forest, Stonetalon Mountains, Teldrassil, Tirisfal Glades, Wailing Caverns, Westfall, Wetlands
Skill: 50

Briarthorn

Ashenvale, Barrens, Darkshore, Deadmines, Duskwood, Hillsbrad Foothills, Loch Modan, Redridge Mountains, Razorrfen Kraul, Silverpine Forest, Stonetalon Mountains, Tirisfal Glades, Wailing Caverns, Westfall, Wetlands
Skill: 50

Swifthistle

Roste pouze spolu s Mageroyalem a Briarthornem, vztahují se na něj proto stejné lokace

Stranglekelp

Alterac Mountains, Arathi Highlands, Ashenvale, Azshara, Blackfathom Deeps, Darkshore, Desolace, Dustwallow Marsh, Hillsbrad Foothills, Siverpine Forest, Stranglethorns Vale, Westfall, Wetlands
Skill: 75

Bruiseweed

Alterac Mountains, Arathi Highlands, Ashenvale, Barrens, Blackfathom Deeps, Darkshore, Deadmines, Desolace, Duskwood, Hillsbrad Foothills, Loch Modan, Redridge Mountains, Silverpine Forest, Stonetalon Mountains, Thousand Needles, Westfall, Wetlands
Skill: 100

Wild Steelbloom

Arathi Highlands, Ashenvale, Badlands, Barrens, Desolace, Duskwood, Hillsbrad Foothills, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Thousand Needles, Wetlands
Skill: 115

Grave Moss

Alterac Mountains, Arathi Highlands, Barrens, Desolace, Duskwood, Wetlands
Skill: 120

Kingsblood

Alterac Mountains, Arathi Highlands, Ashenvale, Badlands, Barrens, Desolace, Duskwood, Dustwallow Marsh, Hillsbrad Foothills, Scarlet Monastery, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows, Thousand Needles, Wailing Caverns, Wetlands
Skill: 125

Liferoot

Alterac Mountains, Arathi Highlands, Ashenvale, Desolace, Dustwallow Marsh, Feralas, Hillsbrad Foothills, Hinterlands, Scarlet Monastery, Silverpine Forest, Strangelthorn Vale, Swamp of Sorrows, Wailing Caverns, Wetlands
Skill: 150

Fadeleaf

Alterac Mountains, Arathi Highlands, Badlands, Dustwallow Marsh, Hinterlands, Razorfen Kraul, Scarlet Monastery, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows
Skill: 160
Goldthorn

Alterac Mountains, Arathi Highlands, Azshara, Badlands, Dustwallow Marsh, Feralas, Hinterlands, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows
Skill: 170

Khadgar's Whisker

Alertac Mountains, Arathi Highlands, Azshara, Badlands, Dustwallow Marsh, Feralas, Hillsbrad Foothills, Hinterlands, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows
Skill: 185

Winterbite

Alterac Mountains
Skill: 195

Firebloom

Badlands, Blasted Lands, Tanaris
Skill: 205

Purple Lotus

Ashenvale, Azshara Badlands, Feralas, Hinterlands, Stranglethorn Vale, Tanaris
Skill: 210

Wildwine

Roste pouze spolu s Purple Lotusem (jen ve Stranglethorn Vale)

Sungrass

Azshara, Blasted Lands, Burning Steppes, Hinterlands, Eastern Plaguelands, Western Plaguelands. Felwood, Feralas, Un’Goro Crater
Skill: 230

Blindweed

Alterac Mountains, Swamp of Sorrows, Un’Goro Crater
Skill: 235

Ghost Mushroom

Roste v jeskyních v Hinterlands, také se dá najít v Maraudonu a Dire Maulu
Skill: 245

Arthas' Tears

Eastern Plaguelands, Felwood, Western Plagelands
Skill: 250

Gromsblood

Blasted Lands, Desolace. Felwood, jižní Ashenvale
Skill: 250

Golden Sansam

Azshara, Eastern Plaguelands, Felwood, Feralas, Hinterlands, Burning Steppes, Un’Goro Crater
Skill: 260

Dreamfoil

Azshara, Eastern Plaguelands, Felwood, Burning Steppes, Un’Goro Crater, Alterac Valley
Skill: 270

Mountain Silversage

Azshara, Burning Steppes, Eastern Plaguelands, Felwood, Un'Goro, Western Plaguelands, Winterspring
Skill: 280

Plaguebloom

Eastern Plaguelands, Felwood, Western Plageulands
Skill: 285

Icecap

Winterspring, Alterac Valley
Skill: 290

Black Lotus

Burning Steppes, Eastern Plaguelands, Winterspring, Dire Maul Arena, Alterac Valley
Skill: 300

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.